Thesis laten drukken op biotop papier

Thesis laten drukken

Je proefschrift is bijna afgerond als je bent aangekomen bij je thesis laten drukken op biotop papier. Voordat je overgaat tot je thesis laten drukken op biotop papier zijn er echter nog vele keuzes die gemaakt moeten worden. Het maken van je proefschrift bestaat niet alleen uit het schrijven van de tekst. De tekst moet opgemaakt worden. Het juiste lettertype en grootte, juiste indeling van alinea’s en verdeling over de pagina’s. De verdeling van afbeelding en tekst over de pagina’s speelt ook mee in de leesbaarheid van je proefschrift. Als de opmaak van de inhoud is afgerond, volgt pas de stap van je thesis laten drukken op biotop papier.

ThesisAls na het schrijven ook de opmaak afgerond is, is je thesis laten drukken op biotop papier één van de mogelijkheden. Er zijn vele papiersoorten waaruit gekozen kan worden. De dikte van het papier moet gekozen worden. Verder hebben de diverse papiersoorten ook verschillende tinten. De ene papiersoort is witter dan de andere soort. Een andere keuze is die tussen een ongestreken of gestreken papiersoort. Al deze keuzes hebben invloed op de leesbaarheid van je proefschrift. Bij je thesis laten drukken op biotop papier kies je voor een ongestreken papiersoort die iets getint is. Het voordeel van je thesis laten drukken op biotop papier is dat het prettig leest doordat het een ongestreken papiersoort is en er daardoor minder lichtweerkaatsing is. Gestreken papiersoorten daarentegen zorgen er wel voor dat de afbeeldingen iets krachtiger overkomen. Ook als je proefschrift veel afbeeldingen bevat en niet alleen tekst is het drukken op biotop papier een goede keuze.

Naast de keuze voor de papiersoort zijn er veel mogelijkheden om je thesis geheel naar jouw wens te maken. Je thesis laten drukken op biotop papier is maar één van de vele mogelijkheden.